For at kunne levere den aftalte effektive udvikling, benytter William Petersen Elektronik A/S sig af forskellige metoder/teknologier. 

Projekter indeholder typisk mange forskellige delkredsløb. Eksempelvis interfaces for analoge og digitale signaler, A/D & D/A konvertering, datadeling via network etc. Derudover skal krav til databehandlings-hastighed og responsetider honoreres. Produkter udvikles også med særlige krav til lang produktlevetid, lavt effektforbrug og optimal produktionspris.

Herunder ses en oversigt over teorier og teknologier som firmaet anvender for at imødekomme stillede krav til produktudviklingen.

 • Bruger/Operatør betjening

  Touch/HMI Teknologi
  Mekanisk/elektrisk/magnet tryk-knap  
  Web-Enabled Fjernkontrol og Diagnostisering 
 • CPU/MCU Platforme (8/16/32 Bit)

  Atmel –AVR® & ARM®
  Freescale™ Inc - 68000 & ColdFire® CPU/MCU
  NXP - Cortex®
  Texas Instruments Inc – MSP, ARM® & Cortex®
  Zilog® - Z8, Z8Encore® & Super-8
 • Data Network & Kommunikation

  CAN-Bus - CANOpen®, DeviceNet®
  TCP/IP, USB, Standard/Proprietære partyline RS422/RS485, RS232 
  POTS, GPRS & FSK Modem
  VME-Bus
 • Display & Informations Systemer

  Alfanumeriske og Grafiske informationsdisplay
  Farve og monokrom – LED & LCD
 • Hardware udvikling

  High-speed digital teknologi
  Analog & Mixed Signal Design
  CPLD & FPGA
 • Identifikations teknologi

  RFID & Barcode Registrering
 • Multitask Systemer

  FLEXMTS®
  MQX™
 • Software udvikling

  C, C++ & Assembler Programmering  
  VHDL
  XML - HTML
  SoftPLC Programmering

Registrede varemærker:

Ejer:

AVR®  Atmel Corporation
ARM®, Cortex™ ARM Ltd.
ColdFire®, MQX™ Freescale Inc.
CANOpen® CAN in Automation e.V.
DeviceNet® Open DeviceNet Vendor Association (ODVA)
FLEXMTS® William Petersen Elektronik A⁄S
Z8Encore® Zilog Inc.

I løbet af de sidste 30 år har William Petersen Elektronik A/S udviklet elektronikløsninger til mange brancher og til mange formål. 

Baseret på erfaringer fra utallige konstruktioner, samt ved anvendelse af nyeste teknologi kan vi tilbyde et givende og konstruktivt samarbejde med vore kunder omkring løsning af opgaver. Alle udviklingsprojekter sker altid i meget tæt dialog med kunden for sikre at slutproduktet indfrier alle krav og ønsker.

Herunder ses en liste over nogle af de typer opgaver som William Petersen Elektronik A/S har løst og derfor kan anbefale sig til. 

 • Recept-baserede mixing- og doseringssystemer

  Anvendes bl.a. ved fremstilling af asfalt og beton.
  Levnedsmidler f.eks brødfremstilling og foder-blandinger til husdyr.
 • Dataopsamling, registrering og rapportering  

  Opsamling og registrering af data fra målesystemer og instrumenter i biologiske og kemiske laboratorier.
  Kontrolsystemer i forbindelse med fødevarefremstilling.
 • Optisk og Elektrisk Sensor interface

  Signal konditionering, programmerbare forstærkere, konvertering til digital værdi- og linearisering af signaler fra optiske sensorer.
  Modtagelse og behandling af analoge og digitale signaler fra bl. a. temperatur og fugtmålere.
 • Styring og Regulering  

  Produktfødning ved anvendelse af vibrationsteknik og motorer til brug ved f.eks. fødevarefremstilling.
  Positioneringssystemer til CNC maskiner og prøvesamplere ved brug af stepmotorer.
 • Informationssystemer

  Digtale informationstavler grafiske og alfanumeriske versioner til brug i trafik og betalingssystemer. Herunder til anvendelse i 'hårde' udendørs miljøer.
 • Maskin- og apparatstyringer

  Styringer af hydraulik baserede bremsesystemer til transportbånd, rulletrapper m.v.
  Microprossor- baserede betjenings- og display systemer til High-End HiFi udstyr.
 • Signal konvertering

  Protokol konvertere mellem industri og andre netværk.
 • Nationalt Forsvar

  Anvendelse kan ikke oplyses.
 • Håndholdte apparater 

  Måling af iltkoncentrationi forbindelse med svejsning af olie/gas pipe-lines.
  Bestemmelse af sværtningsgrad til brug ved pre-press i den grafisk branche.
 • Vejesystemer 

  Intelligente strain-gauge interfaces med digitale filtre, programmerbar forstærkning og offset til for hurtig og præcis bestemmelse af produktmængde i blandings-og doserings systemer.
 • Medicinske Apparater 

  Apparatur til test og forsøgs formål.
  Styre/overvågnings enheder til bl. a. anæstesi apparater. 

Vi er medlem af branchenetværket www.electronic-supply.dk og www.food-supply.dk

SE VIDEO

Med baggrund i solid erfaring, arbejder vi med effektiv elektronikudvikling af blandt andet intelligente apparat- og industristyringer.

Vi bistår med en eller flere dele af processen – fra idegrundlag, over udvikling af hard- og software og prototyper til test, godkendelse samt produktion af færdige produkter.

Hele processen, stor som lille, foregår i tæt samarbejde med kunden, for at sikre et tilfredsstillende forløb hvor målsætninger og kvalitet er prioriteret.

Det er derfor vore kunder vælger os som samarbejdspartner, flere endda lige siden grundlæggelsen i 1981.

Løsninger i mange formater, men altid efter behov

De intelligente løsninger fra William Petersen Elektronik A/S er baseret på nyeste teknologi i embedded systems, 8/16/32-bit microcontrollers, programmerbar logic, CAN-bus baserede netværker, man-machine-teknologi m.m. 
Ny viden og teknologi opdateres og implementeres selvfølgelig løbende.

Vores faste stab suppleres af pålidelige underleverandører og vi kan derfor udvikle såvel større som mindre løsninger efter behov. Vore løsninger og produkter bygger på mere end 30 års erfaring i succesrigt samarbejde med en lang række brancher: fødevareindustrien, byggebranchen, forsvaret, medicinalindustrien, den grafiske branche og mange andre. 

Interesseret i kompetent embedded computing eller teknisk sparring?

logo signature